ABIRUN DZC – Dopravní zúčtovací centrum

Shromažďujte a distribuujte transakce cestujících Databáze zákazníků a jejich jízdních dokladů On-line vzájemné předávání informací o zakoupených jízdních dokladech Zpracování transakcí v systému check-in / check-out Denní zúčtování jízdních dokladů (capping) Komunikace s bankou ohledně akceptace platebních karet a vyúčtování (acquiring) ABIRUN DZC nabízí řešení pro správu a distribuci informací o transakcích cestujících ABIRUN DZC slouží pro on-line synchronizaci transakcí cestujících mezi zapojenými […]

ABIRUN TIM – Tarifní informace a mapy

Vytvořte, distribuujte a prezentuje data IDS Informace o zastávkách a tarifních zónách Přiřazení zastávek do zón Tarify a ceníky, další tarifní informace Mapová zobrazení Exporty dat pro další subjekty Tarifní počítadlo a tarifní mapa pro veřejnost ABIRUN TIM nabízí řešení pro správu tarifních dat integrovaných dopravních systémů ABIRUN TIM nabízí správu základních informací o zastávkách, agendu číselníku tarifních zón, přiřazení zastávek […]

ABIRUN RAP – Revizorská aplikace

Kontrolujte efektivně jízdní doklady cestujících Práce s databází jízdních dokladů a zákazníků Čtení jízdních dokladů z optických kódů, bankovních a nebankovních karet Kontrola jízdních dokladů Řešení dalších pokynů ke kontrole zákazníka nebo jízdního dokladu Odesílání informací o činnosti revizora a provedených kontrolách ABIRUN RAP nabízí řešení pro kontrolu odbavení cestujících ABIRUN RAP je aplikace pro operační systém Android nabízející on-line synchronizaci […]

ABIRUN EZOP – Dopravní informační kiosek

Informujte cestující on-line o dopravní situaci Nabídka přepravních služeb Aktuální informace o dopravní situaci Poskytování novinek a omezení v dopravě Jednoduché uživatelské rozhraní; podpora pro nevidomé Prodejní kanál přepravních služeb Distribuce reklamy Informace pro cestující na jednom místě ABIRUN EZOP je vlastní produkt určeny na dotykové obrazovky v informačních kioscích ve veřejných prostorech pro poskytování informací cestujícím. Prezentuje statické a on-line […]

ABIRUN HELP – HELPDESK

Definujte, měřte, kontrolujte Definování komponent Definování technologických celků Definování zakázek a zákazníků včetně kontaktních osob Vyskladnění komponent a technologických celků na konkrétní zakázky Vygenerování mapy míst instalací Vedení agendy záručního a pozáručního servisu ABIRUN HELP je řešení pro zrealizované zakázky a reklamace Přehled zrealizovaných zakázek včetně místa instalace Inventarizace dodaných produktů na jednotlivé zakázky Přehled složení technologických celků na […]

ABIRUN SALE – Rezervace a prodej jízdenek

Prodávejte jízdní doklady, doplňkové zboží a služby on-line Sestavení nabídky přepravních služeb Prezentace nabídky dopravního prostředku Prezentace nabízeného místa k přepravě Zrychlení výběru tržeb za přepravní služby On-line přehled o stavu rezervací Jednoduché uživatelské rozhraní Moderní systém správy jízdních dokladů Včasný výběr tržeb za jízdné Konec manipulace s hotovostí ve vlaku Snadný odvod tržeb pro průvodčí a stevardy Cestující zná […]

ABIRUN STATS – Statistické ukazatele v dopravě

Pracujte s daty z odbavovacích systémů Kvalitní zpracování dat Verifikace prodanýcha odbavených jízdních dokladů Statistické ukazatelev dopravě Výstupy pro dopravcei objednatele Sestavení podkladů pro výpočet KPI Výpočet bilancí a tržeb na dopravce Komplexní výpočet statistických ukazatelů Rozčlenění jízdních dokladů podle tarifů na jednotlivých linkách a vlacích  Znalost struktury cestujících dle tarifů na jednotlivých linkách a vlacích  Analýza ekonomiky integrovaného dopravního systému  Vytvoření jednotného […]

ABIRUN KPI – Klíčové ukazatele výkonnosti

Zefektivněte cestu k dosažení definovaného cíle Měření úspěšnosti společnosti Sledování klíčových ukazatelů výkonnosti Hierarchická prezentace ukazatelů Zvýšení efektivity poskytovaných služeb Sledování vytyčených cílů společnosti Eliminování slabých bodů sledovaného procesu Demo produktu Všechna data na jednom místě ABIRUN KPI nabízí jedno místo, kde budou přehledně zobrazeny všechny klíčové ukazatele výkonnosti. Slouží k definování KPI, naleznete zde hierarchickou prezentaci […]

ABIRUN APC – Automatické počítání cestujících

Pracujte s daty strategické hodnoty Automatické počítání cestujících Získání přehledu o počtu přepravných osob Sledování trendůa časových řadukazatelů Korekce dopravníhoplánu a vedení linek Podpora rozhodovánípři nákupu vozidel Zvýšení efektivityveřejné dopravy Demo produktu Komplexní řešení pro automatické počítání osob​ ABIRUN APC je vlastní produkt společnosti ABIRAIL CZ s.r.o. pro řešení automatického anonymního počítání cestujících v dopravním prostředcích. Získáte přehled o počtu přepravených […]