Kdo jsme

Společnost ABIRAIL CZ s.r.o. zahájila obchodní aktivity 1.7.2013. Vznikla jako startup v oboru železniční, silniční, městské a vodní dopravy se zaměřením na poskytování odborných konzultací, analýz a souvisejících informačních technologií (ICT) a zařízení. V průběhu roku 2014 jsme dále rozšířili aktivity pro oblast průmyslové automatizace, kde poskutujeme analýzy a související informační technolgoie (ICT) zejména pro elektronizaci výrobních procesů a výrobní dokumentace, vizualizaci a měření kvality výroby a implementaci Industry 4.0. Svým zákazníkům přinášíme informační systémy, technická a inovativní řešení a doplňkové služby.

Pro koho tu jsme

Našimi typickými zákazníky – odběrateli produktů, služeb, konzultací a jiných řešení – jsou především:

 • provozovatelé dopravních infrastruktur, dopravní podniky, koordinátoři dopravních systémů, dopravci, speditéři, cestovní agentury, a v roli koncových uživatelů vlastně také státní správa a cestující veřejnost.
 • výrobní podniky se sériovou a hromadnou výrobou (automobilový, letecký, stavební a chemický průmysl)

Jaké jsou naše hodnoty

Činnost společnosti ABIRAIL se opírá o tři základní pilíře – je z nich konec konců tvořena zkratka ABI:

 • A = Automation, automatizace vnitřních i vnějších procesů
 • B = Business, důraz na business procesy, na vnitřní fungování zákazníka
 • I = Innovation, důraz na využití moderních inovativních technologií, zejména ICT a nových standardů pro danou oblast produktů a služeb

Sledujeme přitom čtyři základní směry a vlastnosti svých produktů:

 • R = Railway, železniční doprava, jako stěžejní zaměření odbornosti špičkových expertů firmy
 • A = Automotive, automobile – automobilová doprava, automobilový průmysl, vizualizace a řízení výroby jako další významný zdroj řešení a inovací
 • I = Integrated, integrovaná veřejná doprava jako klíčový směr pro budoucnost
 • L = reLiable, zařízení a řešení pro spolehlivou dopravu

Společným prvkem všech řešení, která firma ABIRAIL CZ přináší na trh, je pak jednoduchost. Jestli je ovšem něco jednoduché, neznamená to, že je to primitivní: řešení musí být jednoduché pro uživatele, pro zákazníka, tedy pro vás.

Co děláme

Našim zákazníkům a obchodním partnerům poskytujeme:

 • Vývoj ICT
  • Vývoj vlastních ucelených řešení - aplikace, komponenty a moduly
 • Implementace ICT
  • Implementace vlastních řešení i třetích stran
  • Konzultace, dimenzování systémů, uvádění do provozu
  • Customizace – přizpůsobení, zákaznické úpravy systémů
  • Nasazení do provozu – deployment
  • Provozování vlastních aplikací v cloudových platformách našich partnerů
 • Systémová integrace
  • Integrace vlastních řešení, stávajících řešení zákazníka a řešení/technologií našich partnerů
  • Vedení projektu
 • Dodávky technologií
  • Komponenty a technologie našich partnerů
  • VAR (value added reseller) – prodej spojený s přípravou projektu, poradenstvím, implementací, integrací
 • Výzkum, vývoj, poradenství
  • Projekty národního i mezinárodního výzkumu a vývoje, převážně v dopravě
  • Odborné konzultace, rozvojové studie, poradenství, reinženýring procesů
 • Technické a doplňkové činnosti
  • Technický dozor projektů
  • Dopravní průzkumy, posudky, analýzy